Aanvullend inkoopbeleid 2024 ASR

14-08-2023 Martijn van Wijk

ASR heeft haar aanvullend inkoopbeleid 2024 gepubliceerd. Hiermee is zij naast VGZ (aanvullend beleid mbt Bijlage C kwaliteitsstatuut) de enige verzekeraar tot nu toe, hetgeen we vanzelfsprekend blijven monitoren. Dit aanvullend ASR beleid hebben we doorgenomen. Hieronder de samenvatting:

Ervaringsdeskundigen: Criteria voor proces en inhoud voor inzet ervaringsdeskundigen, met een mogelijkheid tot maken facultatieve afspraken voor opleidingsniveau 5 (voor niveau 6 bestaat al deze mogelijkheid).
Kortdurende behandelingen: Opslag op tarief voor instellingen en vrijgevestigden met Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ (ondanks geen onderscheid meer in GB-/S GGZ).
Bemensing crisisdiensten buiten kantooruren: Stimuleren bemensing crisisdiensten psychiaters buiten kantooruren (middels financiële stimulans).
Doelmatigheid:Uitnodiging tot gesprek over systemisch verbeteren van doelmatigheid.                                          Spravato: Vervallen machtigingsbeleid.
Duurzaamheid: Twee aanvullende focuspunten; duurzame en gezonde voeding en duurzame medicijnen (verspilling tegengaan).
Consultatiefunctie sociaal domein: Prestatie beschikbaar per 2024, verloopt via regionale inkoop.

Hier is dit beleid Aanscherping beleid 2024-GGZ instellingen te downloaden (met gele arceringen voor snelle leesbaarheid)