aanvulling inkoopbeleid ASR 2022

02-08-2021 Martijn van Wijk

Ook ASR heeft aanvullend inkoopbeleid GGZ zvw 2022 gepubliceerd. Deze zijn de moeite van het doornemen waard. Deze vindt u in zijn geheel hier. Hieronder de samenvatting.

Ze gaan werken met 3 typen contracten

ASR maakt een keuze met de zorgaanbieders met wie ze een contract 2022 aan willen gaan! De zorgaanbieders waarmee ze een contract 2021 hebben, maar waarmee ze niet voornemens zijn om een contract 2022 te sluiten, ontvangen voor 1 september bericht hierover. ASR laat in haar correspondentie weten voor welk type contract u in aanmerking komt.

  1. instellingen met offerte voor grote, categorale instellingen (met omzetplafond op alle settingen)
    1. kostenintensieve cliënten verwerkt in het omzetplafond (anders dan voorheen)
    2. KPUC op meest voorkomende settingen.
  2. instellingen met een gestandaardiseerd contracteerproces met omzetplafond (>250.000,- omzet ASR)
  3. en deze variant zonder omzetplafond (<250.000,- omzet ASR)

Let op: nieuwe zorgaanbieders kunnen tot 1 november 2021 een aanvraag doen tot contractering 2022. Dit was voorheen niet gekoppeld aan een deadline. Wij zullen onze planning hierop aanpassen.

Invoering machtiging Langdurige GGZ

Bij een opname van langer dan één jaar moet vooraf (minimaal 3 maanden voor afloop van het jaar) een machtiging aangevraagd worden. Dit geldt voor alle diagnoses en ook als de zorgaanbieder een overeenkomst met ASR heeft.