Aanvulling inkoopbeleid CZ (en overige) sectie II

20-09-2021 Martijn van Wijk

Hieronder de kern van het onlangs gepubliceerde aanvullend inkoopbeleid van CZ 2022 (op het bestaande inkoopbeleid) sectie II. Voor de vrijgevestigde zorgaanbieders (sectie II) gaat CZ uit van contracteerjaar 2021 (rekening houdend met de overgang van individuele AGB code naar praktijk AGB code). 

 Voor vrijgevestigde praktijken wordt een overeenkomst gesloten met een omzetmaximum en een tariefpercentage waarbij het omzetmaximum wordt bepaald op basis van de door CZ gehonoreerde declaraties van de regiebehandelaren in de praktijk. CZ groep hanteert hiervoor 2019 als basis. Het omzetmaximum van 2022 is integraal. Dit betekent dat alle prestaties van de regiebehandelaren onderdeel zijn van het omzetmaximum. Let op; de maximale tariefpercentages zijn gebaseerd op de overeengekomen tariefpercentages van 2021.  

CZ groep differentieert niet in het tarief van het behandelconsult van de psychiaters. Ze gebruiken het lage tarief als uitgangspunt. 

Overigen

Voor Zilveren Kruis, VGZ en Menzis geldt Dat zij ‘Eigen maximumtarieven’ gaan hanteren. Specifiek voor Zilveren Kruis geldt dat zij de inkoopmethodiek differentiëren naar verschillende groepen aanbieders. Zij maken afspraken over omzetplafonds, mogelijk zijn dat deelplafonds voor één of meerdere settingen. In een aantal settingen gedifferentieerd tariefbeleid tussen beroepsgroepen.