Aanvullingen VGZ contractering 2022

19-05-2021 Martijn van Wijk

VGZ heeft op haar website op 14 mei aanvullende informatie geplaats over de werkwijze rondom de digitale contractering voor 2022. Het betreft hier zorgaanbieders met (één van) de volgende overeenkomsten: individuele overeenkomst GGZ, groepsovereenkomst GGZ, instellingsovereenkomst GZZ en/of digitaal plus overeenkomst GGZ (het aanmelden voor deze contractvariant is niet mogelijk).

U leest meer over de kwaliteitseisen die kunnen leiden tot een hoger tariefpercentage, de simulatietool en vragenlijst in het kader van het Zorgprestatiemodel (ZPM).

Criteria tariefpercentage

De tarieven voor digitaal gecontracteerde zorgaanbieders komen tot stand op basis van het door VGZ vastgesteld tariefpercentage van de maximum NZa- tarieven. Alleen als u aan de kwaliteitseisen voldoet, kunt u in aanmerking komen voor een hoger tariefpercentage.

Levert u ambulante zorg in setting 1 (vrijgevestigde)?

Dan gelden onderstaande kwaliteitseisen:

  • Basis tariefpercentage (goedgekeurd kwaliteitsstatuut)
  • Basis tariefpercentage + visitatie NIP / LVVP / NVGzP¹
  • Basis tariefpercentage + Keurmerk in Basis GGZ (KiBG)
  • Basis tariefpercentage + visitatie NIP / LVVP / NVGzP¹ én Keurmerk in Basis GGZ (KiBG)

¹Bij groepspraktijken (na invoering ZPM: Overeenkomst setting 1 sectie II monodisciplinair) geldig voor alle regiebehandelaren.

Ten opzichte van het op 1 april gepubliceerde beleid is hier de visitatie van de NVGzP aan toegevoegd.

Levert u zorg in andere settings (instellingen) ?

Aanvullende informatie over de kwaliteitseisen voor andere settings publiceert VGZ, zoals genoemd in het inkoopbeleid (pagina 11), op 1 juli.

Simulatietool en vragenlijst ZPM

In voorbereiding op de invoering van het ZPM, vraagt VGZ u om de simulatietool uit te voeren en een vragenlijst ZPM in te vullen.

Waarom zelf de simulatietool uitvoeren?

Zelf simuleren kost u natuurlijk tijd, maar het geeft u veel inzicht in de gevolgen van de invoering van het zorgprestatiemodel voor uw eigen praktijk. Ook laat het zien wat de factoren zijn binnen uw praktijk die de impact bepalen. Na het uitvoeren van de simulatie weet u hoe het zorgprestatiemodel werkt, wat het effect is voor uw praktijk en wat daar de oorzaak van is.

Voor leden van de LVVP (vrijgevestigde sectie II) is er een simulatietool beschikbaar die te vinden is op de website van de LVVP.

Vragenlijst ZPM

Naast het verzoek om zelf de simulatietool uit te voeren, ontvangt u binnenkort van VGZ per e-mail een verzoek om deel te nemen aan een vragenlijst ter voorbereiding op het ZPM. Deze vragenlijst helpt VGZ om meer inzicht te krijgen in het nieuwe systeem, zodat zij de impact ervan zo goed mogelijk voor u kunnen inventariseren en inrichten. Bovendien nemen zij de uitkomsten van deze vragenlijst mee in de verdere specificatie van hun inkoopbeleid dat op 1 juli 2021 wordt gepubliceerd. De vragenlijst is volledig anoniem.

Aangezien op dit moment nog niet alles duidelijk is rondom het ZPM zal VGZ op uiterlijk 1 juli u over de laatste ontwikkelingen via hun website informeren.