Alle GGZ-instellingen moeten voor 22 juni simulatie delen met NZa

06-06-2021 Martijn van Wijk

Alle instellingen die ggz leveren moeten voor 22 juni de uitkomst van de simulatie delen met de NZa. De NZa heeft deze informatie nodig om de effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel in de gaten te kunnen houden. Branchepartijen hebben verder afgesproken dat u voor 22 juni de uitkomst van uw simulatie aanlevert bij de zorgverzekeraars. Dit is nodig omdat zorgverzekeraars anders niet genoeg informatie hebben om afspraken te maken op basis van het zorgprestatiemodel.

In een vandaag gepubliceerde notitie leest u waar deze aanleveringen voor dienen, welke informatie u moet aanleveren en hoe de aanlevering werkt. De NZa en branchepartijen hebben samen één format opgesteld waarmee u de informatie kunt aanleveren. In dit format vindt u de instructies over het invullen en aanleveren.

Is er een omstandigheid waardoor u 22 juni echt niet kunt halen? Dan kunt u voor de 22e uitstel vragen, om uiterlijk 30 juni in te dienen. Dit doet u door een gemotiveerd verzoek aan de NZa.

Tarieven

De NZa heeft signalen ontvangen over onjuistheden in de tarieven van het zorgprestatiemodel en doet hier momenteel onderzoek naar. Omdat de NZa de tariefbeschikking voor 2022 heeft ingetrokken, zijn er op dit moment geen officiële tarieven. Daarom staan er ook in het format nog geen tarieven.

We verwachten dat de NZa op woensdag 9 juni de tarieven publiceert. Wordt dit later, dan bespreken partijen wat dit betekent voor de aanleverdatum. Als de NZa de tarieven publiceert, komt er een (identiek) format met tarieven. We raden u aan om nu alvast te beginnen met het invullen van de aantallen in het huidige format, zodat u deze snel kunt overnemen in het definitieve format.

Zie hieronder de link naar het officieel bericht:

Belangrijk bericht over simulatie en contractering 2022