Coulance CZ verdwijnt per 2023

15-12-2022 Martijn van Wijk

CZ stopt per 2023 met haar generieke coulance van €6000,- op eventuele nacalculaties.

Dit omdat deze met het ZPM, volgens CZ, niet meer nodig is. De DBC structuur was dermate grofmazig en het ZPM meer gerichter in haar sturing (per kalenderjaar) dat het niet meer nodig is. 2022 is een overgangsjaar en daarop is de coulance nog wel van toepassing.

Dit is natuurlijk heel spijtig, maar hiermee doen ze niets anders dan de andere verzekeraars.