CZ Contractering 2023 vrijgevestigde praktijken (sectie II). Aandeel 65% nieuwe cliënten-eis vervalt

08-08-2022 Martijn van Wijk

CZ heeft in haar vragenlijst voor de contractering 2023 de voorwaarde om minimaal 65% van de beschikbare uren in te zetten voor nieuwe verzekerden staan, maar deze VERVALT. Vrijgevestigde praktijken die de vragenlijst nog moeten invullen, kunnen vraag 01.02.12 met ‘ja’ beantwoorden. CZ zal de praktijken voor de contractering 2023 niet houden aan de uitkomst van deze betreffende vraag en nemen deze dus niet mee in de beoordeling voor het aanbieden van een overeenkomst. Mocht de vrijgevestigde praktijk de vragenlijst reeds hebben ingevuld en zijn afgewezen op basis van het antwoord van deze vraag, biedt CZ de vragenlijst binnenkort opnieuw aan.

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/ggz/nieuws/contractering-2023-vrijgevestigde-praktijken-aandeel-nieuwe-clienten