CZ contractvoorwaarden

06-12-2021 Martijn van Wijk

10 % Diagnostiek

Tijdens de roadmap bijeenkomst over de ‘Contracteisen 2022’ kwam een vraag over  de interpretatie van 10% diagnostiek. Deze formulering is nu logischerwijs anders in het ZPM en kan tot verschilende interpretaties leiden. Uit navraag bij CZ is de uitleg dat deze dezelfde is als afgelopen jaren. Namelijk dat CZ geen “diagnostiekfabrieken” wil en dus dat van het aantal clienten die door de aanbieders gezien worden, de focus ligt op behandeling en dat daarom maar 10% van het aantal behandelde clienten uitsluitend diagnostiek mag hebben ontvangen.

Ondertussen zijn we met CZ in gesprek over enkele van hun contractvoorwaarden.

Eenzijdige aanpassing  aantal unieke verzekerden

Zo staat er artikel 2, lid 2. “Het aantal Unieke verzekerden, zoals overeengekomen in deze overeenkomst in Deel I, is een voorlopige afspraak. De Zorgverzekeraar heeft recht om het aantal Unieke verzekerden gedurende de looptijd van deze Overeenkomst eenzijdig aan te passen aan de hand van de realisatie 2021 en de uitkomst van het verzekerdenmutatiemodel 2022. De Zorgaanbieder ontvangt hiervan schriftelijk bericht van de Zorgverzekeraar. De Zorgaanbieder gaat akkoord met deze aanpassing door de Zorgverzekeraar.

Wij hebben inmiddels met CZ verschillende gesprekken gevoerd wat bovenstaande nu feitelijk betekent. Als er sprake is van een plafond lijkt het er op dat dit niet aangepast gaat worden als het aantal clienten door CZ eenzijdig bijgesteld wordt. Dit kan forse invloed hebben op je gemiddelde prijs afspraak en omzetgarantie! Daar waar dit kan, willen we adviseren terughoudend te zijn met accorderen van het voorstel. We hebben terugkoppeling gehad varierend van “dit niet zo’n vaart zal lopen” tot “het is logisch dat het plafond bijgesteld wordt”. We weten inmiddels dat het zeer noodzakelijk is om dit echt helder te hebben.

Bijcontracteren Toelichting artikel 4, lid 6.

“Indien de Zorgverzekeraar het verzoek tot bijcontractering van de Zorgaanbieder honoreert, wordt een aanvullende productieafspraak, met gerichte afspraken over de wachtlijsten tegen (een afslag van) de overeengekomen tarieven, vastgelegd in een addendum behorende bij deze Overeenkomst.”

Het is volgens CZ niet zo dat bijcontracteren te allen tijde tegen een lager tariefspercentage moet. Dit is per situatie onderwerp van gesprek, zo is ons uitgelegd. Vandaar dat het tussen haakjes () staat.