Effect Kwal Statuut (bijlage C) op contractering sectie II naar sectie III 2024

21-07-2023 Martijn van Wijk

Beste leden van de Roadmap GGZ,

Er is de afgelopen periode veel rumoer ontstaan rond het Kwaliteitsstatuut en met name de aanpassing op bijlage C. Op basis van het Landelijk Kwaliteitsstatuut bijlage C AGB-classificatiecode wordt een zorgaanbieder gezien als instelling (sectie III) wanneer:

  • De zorgaanbieder declareert met één van volgende classificatiecodes (AGB): 94 en 03
  • De zorgaanbieder beschikt over een Wtza-vergunning
  • Bij de zorgaanbieder meer dan tien zorgverleners zorg (zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg) (doen) verlenen.

Dat een 94 (praktijk)code nu ook een instelling kan zijn, heeft veel gevolgen. VGZ informeerde ons zojuist (21 juli) dat dit heeft geleid tot aanvullend beleid waarbij zij een wijziging van AGB code NIET meer zien als een nieuwe zorgaanbieder. Wij vinden dit een pragmatische oplossing.

Zie hier de link naar het aanvullende beleid; https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geestelijke-gezondheidszorg/nieuws/wijziging-inkoopbeleid-werkwijze-agb-wijziging

Wanneer er  vanuit de verschillende verzekeraars meer info hierover komt, zullen we dit melden en we zullen de aanpassingen doorvoeren op de RoadmapGGZ (inkoopbeleid)