Gesprek VGZ inkoop 2024 (voordat beleid gepubliceerd wordt!)

17-03-2023 Manon van der Woerd

Onlangs hebben we met VGZ gesproken over het voorgenomen Inkoopbeleid 2024. Een paar zaken kunnen en mogen we reeds met jullie delen.

1. Eerste van de maand update hotspot regio’s.
VGZ werkt met Hotspotregio’s. Deze gaan ze maandelijks updaten (per eerste van de maand). Dit is van belang voor eventuele ophogingsverzoeken, want die zijn hieraan gekoppeld. Zorg dat je deze verzoeken dus voor het einde van de maand hebt ingediend om niet voor verrassingen te komen te staan.

2. Declareren van mono-multi.
We hebben gesproken over 2024 en de verhouding tussen multi en mono. In 2022+2023 was de insteek van VGZ: “wat denk jij aan multi te gaan doen?”
In 2024 zullen ze zich meer baseren op bekende en recente declaratie data (2022). Waarschijnlijk wel met een marge +- 10%. Maar dit kan dus wel degelijk invloed hebben op het voorstel en tot discussie leiden.

3. Transgender zorg 
Men gaat aanvullende (minimale) eisen stellen aan GGZ aanbieders die deze zorg (willen) leveren.

4. RTMS
Er komt aanvullend beleid voor deze behandelvorm, vergelijkbaar met het reeds bekende aanvullende beleid van Zilveren Kruis

5. Niet onderhandelbaar aanbod
Ook dit jaar volgt er een niet onderhandelbaar aanbod, waarbij VGZ dit jaar ook kijkt in hoeverre er (op grond van de ingevulde en geaccordeerde vragenlijst) rondom ‘deelname aan de acute GGZ in de regio‘ ook daadwerkelijk is deelgenomen.