Roadmap mbt de Positieve Gezondheid

07-03-2021 Martijn van Wijk

Tijdens het webinar van donderdag 22 april jl. kwam een vraag over het CZ Zorginkoopbeleid Geestelijke Gezondheidszorg 2022 pagina 21 mbt de “Roadmap mbt de Positieve Gezondheid”. Hierin staat; “Deze roadmap biedt onze verzekerden handvatten om invulling te geven aan (een van) deze zes dimensies. Hij laat zien op welk vlak er een mogelijke hulpvraag bestaat, waar het goed gaat en welke stappen iemand zelf kan nemen om erger te voorkomen of zelfs om problemen te verhelpen. Zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn en ook huisartsen kunnen de cliënt ondersteunen bij het invullen van de roadmap en kunnen, als er een behandel- traject wordt gestart, de uitkomst hiervan samen met de cliënt vertalen naar een behandelplan. Voor de uitwerking van de roadmap, zie bijlage 3. “
Wij hebben deze voorgelegd aan CZ; In hoeverre is deze vragenlijst nu feitelijk een verplichting (of een stimulans) en voor wie; huisartsen 1e of 2e lijnsaanbieders? Moet deze vragenlijst naast de Honos afgenomen worden als het bij de GGZ behandelaar wordt belegd?

ANTWOORD CZ:
“De ‘roadmap’ is een extraatje dat we bieden aan verzekerden. Er zijn geen handelingen of uitkomsten gebonden aan deze map en het vormt geen onderdeel van de behandeling. Het biedt puur handvatten voor zelfinzicht en adviezen of tips hoe om te gaan met bepaalde kwaaltjes of klachten. Verzekerden kunnen voor zichzelf de map invullen en ter ondersteuning eventueel meenemen naar o.a. de huisarts om hun klachten beter te verwoorden.”

Kortom, geen verplichting, maar een extraatje. Goed om te weten lijkt ons.