Gebruik van informatie simulatie t.b.v. contractering

09-03-2021 Martijn van Wijk

Deze info is ontleend aan De Nederlandse GGZ (voorheen GGZ-Nederland), maar wellicht niet voor iedereen bekend, maar ook voor u van belang. Wij onderstrepen wat hier gezegd wordt.

In een landelijke werkgroep wordt overlegd over de te volgen stappen in de contractering voor 2022. De rol van simulaties om het gesprek te kunnen voeren over de impact van het ZPM op de individuele aanbieder en de te contracteren settings is hier een belangrijk onderdeel van.

Tijdens deze gesprekken is geopperd om aanbieders ook een simulatie te laten doen conform de rekenregels van de NZa als referentiepunt. Dit is immers de simulatie waarop ook de tarieven tot stand zijn gekomen. Wij zijn van mening zijn dat deze simulatie niet leidt tot een goed beeld van het werkelijke aanbod van aanbieders (de rekenregels zijn slechts een benadering van de setting). Het échte beeld volgt uit simulatie A, waarbij aanbieders zelf de keuze maken welke zorg in welke setting hoort.

Wij begrijpen dat verzekeraars informatie nodig hebben om met u het juiste gesprek te kunnen voeren. Wij zijn echter van mening dat simulatie A deze informatie bevat. Op dit moment wordt de informatie inmiddels door verzekeraars bij aanbieders opgevraagd. Het is aan uzelf om een keuze te maken welke informatie in uw ogen van belang is als vertrekpunt voor de onderhandelingen. De komende weken blijft dit onderwerp van gesprek aan diverse landelijke overlegtafels.