Jaarverantwoording (1e lijnszorgaanbieders) voorlopig uitgesteld

18-07-2023 Martijn van Wijk

De jaarverantwoording naar aanleiding van de WTZA wet- en regelgeving is voorlopig uitgesteld. De eerstelijnszorg hoeft nu toch geen verplichte jaarverantwoording over de jaren 2022 en 2023 te verzorgen. Wel wordt er verzocht de jaarverantwoording op vrijwillige basis aan te leveren, maar dus geen verplichting (en daarom momenteel niet aan te raden). Onderstaand de link naar het nieuwsbericht opgenomen waarin bovenstaande nader staat toegelicht.

Minister drukt pauzeknop in voor jaarverantwoording | Nieuwsbericht | Jaarverantwoording zorg

De WTZA-wetgeving zelf verandert niet, waarbij de mogelijke vergunningsplicht bij overschrijding van 10 zorgverleners dus wel blijft bestaan.