Update: Landelijk Kwaliteitsstatuut per 1 juli. Hoe nu verder…?

02-07-2022 Martijn van Wijk
Het nieuwe LKS vraagt per juli dat aanbieders ‘handelen in de geest van het nieuwe statuut’. Maar wat houdt dit concreet in en hoe gaan we verder?
Wij hebben gesproken met medisch advies van zorgverzekeraar(s) en hoe zij dit praktisch zien. Let wel; dit zijn officieuze gesprekken en vertegenwoordigen niet per definitie het officiele standpunt van de zorgverzekeraars. Wij vinden deze wel minstens zo belangrijk, omdat tussen de regels heel veel duidelijk wordt hoe men omgaat met eea. Vandaar dat we dit graag met jullie delen.

Wij vroegen:
Wat is de status en toekomst over met name de inzet van GZ-psycholoog als indicerend en/of coordinerend behandelaar in zowel categorie A als B?”  Er is al eerder door een expertgroep een aanvulling/ conceptadvies geschreven wat bij diverse stakeholders, zoals zorgverzekeraars, ledenverenigingen e.d. (w.o. LVVP) ligt ter beoordeling. Er is deze week een bestuurlijk overleg geweest hierover, dus er lijkt inmiddels al gereageerd te zijn. Wordt vervolgd dus wat dit (officieel) oplevert.

De naar ons toe uitgesproken verwachting voor “Hoe nu verder?” is dat de huidige insteek doorgetrokken wordt naar minstens medio 2023 of later. Hoewel verzekeraars zich met deze veldnormen niet te veel willen bemoeien, geven sommigen aan dat 1-1-2024 een handiger moment is om eea te effectueren. Dit, omdat het tijd kost voordat alle herkenbare issues rondom inzet GZ-psycholoog en Psychotherapeut zijn opgelost. Ook het veld heeft ruim tijd nodig om dit (afhankelijk van de uitkomst) te integreren in de werkwijze. BOVENSTAANDE IS INMIDDELS BEVESTIGD: de veldafspraak tijdelijke invulling regiebehandelaarschap wordt gecontinueerd in 2023. De veldafspraken zijn inmiddels gepubliceerd op de website van het zorgprestatiemodel.

We hebben ook gesproken over rechtmatigheid in dit kader. Bij een eventuele (materiele) controle zal ook nu gewoon gekeken worden naar het ingevulde en goedgekeurde kwaliteitsstatuut, maar men snapt tegelijk dat dit een onvaste bodem is om eventuele claims hierop te baseren. Immers, “Handelen in de geest van..”, een lopende discussie, gecombineerd met een invoerdatum middenin een contractjaar maakt een mogelijke claim flinterdun voor zorgverzekeraars.