Meer tijd voor implementatie Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ

08-03-2021 Martijn van Wijk

Wij hebben ook met jullie gesproken over het nieuwe kwaliteitsstatuut in relatie tot het Zorgprestatie Model. Inmiddels is ook hier meer informatie over die van belang is.

Zorgaanbieders krijgen namelijk meer tijd voor de implementatie van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ (LKS). Er is, zoals met jullie gedeeld tijdens het webinar, een tripartiet verzoek aan het Zorginstituut verstuurd voor uitstel tot 1 juli 2022 voor zorgaanbieders om te beschikken over een eigen kwaliteitsstatuut gebaseerd op het LKS. Daarin is tevens een tijdpad voor de geldigheidsduur van huidige goedgekeurde kwaliteitsstatuten opgenomen. Zorgaanbieders zijn hiermee niet meer verplicht hun kwaliteitsstatuut nog vóór 1 juli 2021 aan te passen naar het Model Kwaliteitsstatuut GGZ dat per 1 januari 2020 in het Register is ingeschreven. Huidige versies van het goedgekeurd KS van zorgaanbieders blijven voor declareren van zorg geldig t/m 31 december 2022. Dit is van fors belang voor eventuele rechtmatigheidsvraagstukken als je niet (zou) voldoen aan het werken conform het laatste model kwaliteitsstatuut.