Openbare jaarverantwoording (kleinere) zorgaanbieders

17-03-2023 Martijn van Wijk

Zoals wellicht (en hopelijk) bekend, moeten dit jaar ook de kleinere zorgaanbieders een productieverantwoording aanleveren via Digi MV. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer heeft in 2020 overeenstemming bereikt over een verplichting tot openbaarmaking van de jaarlijkse financiële verantwoording van alle zorgverleners zoals bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg. De openbare jaarlijkse verantwoording omvat:

a. een financiële verantwoording;
b. de op grond van ministeriële regeling bij de financiële verantwoording te voegen informatie, en
c. de op grond van ministeriële regeling te vermelden andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.

Hier is afgelopen jaar veel (terecht) gedoe over geweest. Maar het gevolg is niet veranderd. Hiertoe heeft AAG een webinar georganiseerd. Goed om kennis van te hebben. Deze is donderdag 30 maart van 15.00-16.30. (Houd er rekening mee dat we na de eerste bijeenkomst feedback hebben ontvangen dat het sterk lijkt op een verkooppraatje :))

Hieronder de link voor aanmelden en meer info.

https://www.aag.nl/opleidingen/webinar-jaarverantwoording/

Binnenkort zullen we op de Roadmap een helder overzicht delen van wie precies verantwoordelijk is voor het aanleveren van welke zaken.