Verwarring Z+Z 2023 (Sectie II)

Wij hebben geconstateerd dat Z+Z verwarrend is in haar contracten 2023. Z+Z is tbv 2022 gestart met 2-jarige overeenkomsten. Een aanbieder die nu voor het eerst (in 2023) een overeenkomst krijgt, lijkt ook een 2 jarige overeenkomst te krijgen. Echter deze looptijd is gewoon tot 31-12-2023, dus geen 2 jaar.

Ondanks dat deze overenkomsten hetzelfde verondersteld zouden moeten zijn tov 2022 zien we wel wat tekstuele verschillen. Een belangrijke toevoeging tov 2022 is deze en die geldt daarmee dus alleen voor de nieuwe contractanten 2023;  

“De zorgaanbieder maakt bij minimaal 25% van de verzekerden in het behandelproces (start  behandeling – eind behandeling) gebruik van Routine Outcome Monitoring (ROM) op basis van  wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten (zoals door de beroepsgroep geaccepteerde vragenlijsten), waarmee de effectiviteit van de behandeling wordt getoetst.”