Verduidelijking Duurzaamheid in de Contracteisen 2023 (en inkoop 2024)

17-07-2023 Martijn van Wijk

Wij hebben, zoals eerder geïnformeerd, contacten met verzekeraars of en in hoeverre men nu moet volden aan het indienen van een CO2 routekaart wanneer er sprake is van een kleine aanbieder (<250 fte). Immers, verzekeraars geven over het algemeen allemaal aan dat men verwacht dat deze CO2-routekaart (zorgvastgoed) opgesteld en aangeleverd moeten. Echter, als je geen eigen vastgoed hebt of klein bent is dit een volstrekt onevenredige verwachting. Antwoorden van verzekeraars plaatsen wij bij het overzicht van de Contracteisen (eis ‘duurzaamheid’). Ondertussen heeft ZN als volgt gereageerd waar we zeker mee verder kunnen!

De branche-breed afgestemde tekst over verduurzaming in het zorginkoopbeleid staat online https://www.zn.nl/app/uploads/2023/06/Zvw-2024.pdf. Van kleine zorgaanbieders verwachten we enkel ‘ commitment’ aan de green deal en iets van een visie. Zorgaanbieders met vastgoed én >250 fte daar willen we een co2-routekaart van zien. Bij de 28 grootste geïntegreerde zorgaanbieders wordt in ieder geval door de marktleider zvz duurzaamheid op de agenda van het inkoopgesprek gezet. We hebben met de visie op verduurzaming uniformering van de ambities afgesproken maar de daadwerkelijke uitvoering kan en mag variëren tussen zorgverzekeraars. https://www.zn.nl/dossier/duurzaamheid/

-Zorgverzekeraars Nederland-