Verduidelijking inkoopbeleid 2023 ASR sectie II +III

13-05-2022 Martijn van Wijk

Zoals jullie weten hebben wij onlangs contact gezocht met ASR ivm een aantal passages in het inkoopbeleid.

Zo verwachten zij dat GGZ aanbieders (zowel Sectie II als sectie III) schriftelijke samenwerkingsafspraken maken met ziekenhuizen, wijkverpleegkundigen etc. Dit leek ons ongeloofwaardig. Wij hadden sterk het vermoeden dat dit uit het VVT inkoopbeleid afkomstig was en foutief in het GGZ inkoopbeleid is gekomen. Dit blijkt inderdaad het geval. ASR heeft ons mondeling en schriftelijk te kennen gegeven dat dit NIET geldt voor de GGZ en haar excuses aangeboden (altijd fijn als een verzekeraar dit doet)

Klimaatdoelstellingen die eigenlijk door alle verzekeraars in het inkoopbeleid zijn opgenomen; “…het committeren aan de landelijke CO2-doelstellingen en, zoals afgesproken in het klimaatakkoord, hun CO2-routekaart ontwikkelen en aanleveren”. Het aan te leveren plan (zowel Sectie II als sectie III)  om te laten zien wat aanbieders hieraan doen geldt ook voor (ambulante) zorgaanbieders die hun locaties huren en niet wanneer er alleen sprake is van eigendom. Zie ook:

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/kennisbank/handleiding-gehuurd-zorgvastgoed/

https://www.expertisecentrumverduurzamingzorg.nl/

Tot slot nog een hele belangrijk voor alleen Sectie III. ASR beschrijft tav eventuele Aanvullende zorginkoop: “Om te voldoen aan onze zorgplicht maken wij reële afspraken. Er is dan ook geen mogelijkheid tot aanvullende zorginkoop. Indien na 1 april blijkt dat aanvullende inkoopafspraken nodig zijn, dan voegen wij de procedure van aanvullende zorginkoop met de daarbij behorende toelichting alsnog toe“. Tijdens een gesprek hierover met inkoop en beleid samen herkende men dit punt (opvallend genoeg) helemaal niet. Na itern beraad geeft ASR ons het volgende terug: ” We zullen in onze aanscherping, die in augustus wordt gepubliceerd een verdere duiding geven hoe we hier mee omgaan.”