Verduidelijking voor Zilveren Kruis Sectie II

17-05-2022 Martijn van Wijk

Zilveren Kruis stelt in haar Inkoopbeleid 2023 dat zij verwacht van zorgaanbieders dat deze een HKZ of ISO certificaat heeft, dus een Kwaliteitshandboek. Echter, dit geldt alleen voor instellingen en NIET voor zelfstandigen of groepspraktijken (sectie II).