Vervolg Bijlage C ( voor kleine zorgaanbieders) met mogelijke deadline

15-08-2023 Martijn van Wijk

Beste leden van de Roadmap GGZ,

Onlangs heb ik gepubliceerd over het Kwaliteitsstatuut en de aanpassing op bijlage C. Deze wijzigingen heeft drastische gevolgen voor zorgaanbieders met minder dan 11 zorgverleners! Zij kunnen, als ze instelling sectie III zijn, geconfronteerd worden met een contract 2024 voor sectie II ( met fors lagere tarieven).

Verzekeraars zijn hier nu ook meer mee doende. Hoe zij hier mee om gaan. Kern hierin is dat er een afhankelijkheid in zit van de verzekeraar hoe ze jouw specifieke situatie beoordelen, maar de kans is heel reeel daarmee dat je als kleine aanbieder (met minder dan 11 behandelaren in de ZVW) gewoon een contract sectie II krijgt en je moet gaan volden aan de eisen van kwaliteitsstatuut sectie II.

Zo heeft VGZ hierover reeds aanvullend inkoopbeleid gepubliceerd (zie mijn post van 21 juli jl hierover) voor de situatie als je van sectie II naar sectie III overgaat. VGZ gaat evenwel nog niet in op de situatie als je van sectie III naar sectie II gaat…

Ook CZ en Menzis proberen mee te denken hierin weten wij inmiddels. Daar komen mondjesmaat werkwijzen en/of deadlines boven tafel. Deadlines waarop de verzekeraar aangeeft dat je je moet melden, bijv.  als je in de situatie zit, dat je < 11 behandelaren hebt (met toch een WTZA vergunning en contract voor sectie III) en daarmee in de hoek zit waar de klappen kunnen vallen. Ons advies is om je te melden uiterlijk 1 september bij je verzekeraars waar je een contract mee hebt als je in deze situatie zit (of twijfelt hierover). Zij beoordelen dan op enig moment je situatie. Maar dan mis je in ieder geval niet de boot…

Ondertussen zijn wij dus de reacties van alle zorgverzekeraars op dit onderwerp (hoe ze hier concreet mee om gaan) aan het monitoren. Wanneer bekend publiceren we dat ook hier. Meer weten? Het kwaliteitsstatuut gaat in haar FAQ uitgebreid in aan de hand van praktijkvoorbeelden. Een aanrader.