VGZ kent nieuwe type overeenkomst 2023 (sectie III instellingen)

11-11-2022 Martijn van Wijk
Check uw VGZ- overeenkomst 2023. VGZ kent naast haar gewone contracten in 2023 een ODP contract (Overeenkomst Doorlever Plicht). Het betreft hier een doorleverplicht voor zowel bestaande als nieuwe clienten! In beginsels dus een enorm risico voor de aanbieder. Van oudsher zijn dit overigens aanbieders die zijn overgekomen vanuit de zogenaamde handmatige contractering. Het is niet mogelijk om deze contractvorm zelf te kiezen.
Het zorgaanbod van de partijen met een ODP overeenkomst is zodanig dat het noodzakelijk is om doorleverplicht af te spreken (maw; VGZ kan geen clientenstop hebben bij deze zorgaanbieders). VGZ is bereid om met deze partijen tussen 1 april en 1 augustus in gesprek te gaan over de hoogte van het zorgkostenplafond, maar zij kunnen niet afwijken van de doorleverplicht in verband met het voldoen aan hun zorgplicht. Wanneer de verhogingsaanvraag wordt afgewezen, komt de doorleverplicht in overleg te vervallen en wordt bevestigd middels een addendum.
Juist deze aanvulling dat, als een ophoging niet wordt toegekend, dan ook de doorlevering voor nieuwe clienten vervalt, maakt dat het risico van doorleveren aan nieuwe clienten in feite weer teniet wordt gedaan. Doch houd het in de gaten en let op de productie ontwikkeling 2023!