Voor 1-9-2023 gegevens aanleveren NZa

10-03-2023 Manon van der Woerd

Onlangs heeft een groep behandelaars en cliënten in de GGZ aangekondigd een rechtszaak aan te spannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit om de uitwisseling van gegevens* te stoppen.

In december vorig jaar heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op verzoek van de Tweede Kamer geadviseerd over de uitvraag van gegevens door de NZa. Hoewel het oordeel van de Autoriteit positief was, was er één voorwaarde: de uitvraag mag slechts één jaar duren. Elk jaar moet de NZa zorgvuldig bekijken welke gegevensuitvraag nog noodzakelijk is. Deze vervolgstappen moeten worden opgenomen in een toekomstige regeling, gemotiveerd en goedgekeurd door de AP. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de gegevens* van ggz-patiënten uiterlijk op 1 september 2023 aan de NZa moeten worden verstrekt.

*Gegevens die de NZa wel opvraagt worden alleen gebruikt voor verbetering van de zorgvraagtypering. Deze gegevens zijn: de scores op de HoNOS+-vragenlijst, het zorgvraagtype, de diagnosehoofdgroep, drie kenmerken van het zorggebruik in het afgelopen jaar en opsommingen van het aantal ontvangen behandelingen per maand. Gegevens over de ggz-instelling, de AGB-code, de datum van de zorgvraagtypering, leverancier van het ict-systeem en datum van aanlevering (de controledata) worden na succesvolle ontvangst en controle van de eerdergenoemde gegevens door de NZa verwijderd, zodat de scheiding tussen de zorgvraagtyperingdata en de controledata onomkeerbaar is.