Vraag van VGZ voor deelname ‘Dialoogtafel VGZ’

12-05-2023 Martijn van Wijk

Uit onze regelmatige contacten met VGZ is ons gevraagd om de leden van de RoadmapGGZ te attenderen op de mogelijkheid om deel te nemen aan de dialoogtafel van VGZ. “Dialoogsessies zijn kleine bijeenkomsten waarin VGZ en GGZ aanbieders het met elkaar hebben over actuele thema’s binnen de GGZ en een open gesprek kunnen voeren over de GGZ en de samenwerking.”

Deze vindt plaats op maandag 22 mei om 18.00 uur, VGZ kantoor Arnhem. Deze is overigens voor instellingen (sectie III). De sessie voor vrijgevestigde praktijken (sectie II) is al geweest op 15 mei jl.

Aanmeldlink: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/geestelijke-gezondheidszorg/inkoopbeleid/dialoogsessies