Wachttijden in de ggz. Hoe zit het nu met aanleveringen (NZA)?

24-03-2023 Martijn van Wijk

Ggz-patiënten willen weten waar zij snel terecht kunnen. Zorgaanbieders publiceren daarom hun wachttijden op hun website én leveren deze aan de NZa via het Zorgbeeldportaal. Deze gegevens staan daarna op de website ‘Kiezen in de ggz’. Niet al deze wachttijden zijn daar echter momenteel zichtbaar. Vaak zijn in dat geval de wachttijdgegevens alleen op ondernemingsniveau te zijn aangeleverd en missen de wachttijden op vestigingsniveau. Zorg daarom dat u uw wachttijden ook per vestiging aanlevert. De NZa werkt aan een update van het Zorgbeeldportaal die dit verplicht maakt. Dit moet vergissingen voorkomen. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een aanmeldstop op vestigingsniveau door te geven. Daar wordt nog aan gewerkt door de NZA.Het is ook mogelijk dat u wel uw wachttijdgegevens op de juiste wijze heeft aangeleverd, maar dat deze toch niet op Kiezen in de ggz zijn te vinden. Dit kan komen doordat de nieuwe erkenning Kwaliteitsstatuut ggz 3.0 niet is geregistreerd bij uw AGB-code. Kijk op de website van Vektis voor meer informatie.Heeft u nog geen account voor het Zorgbeeldportaal? Dan kunt u nog geen gebruik maken van ‘Kiezen in de ggz’. Meld u daarom snel aan als zorgaanbieder binnen het Zorgbeeldportaal.

UPDATE (februari): Wachttijden in de ggz zijn licht gestegen voor instellingen ten opzichte van januari, voor vrijgevestigden zijn ze licht gedaald. Bron: nza

Ps. Maak van deze info gebruik bij eventuele ophogingsverzoeken!